1863. Równość, Wolność, Niepodległość

Celem cyklu jest przybliżenie, z okazji 160 rocznicy wybuchu, największego zrywu niepodległościowego podjętego przez Polaków w okresie zaborów.