18 strajkowych dni

Piąty dzień strajku - do stoczniowców dołączają kolejne zakłady, rośnie poparcie społeczne. Strajkujący rozpoczynają drukowanie ulotek. Opowiadają o tym ówcześni "drukarze".