18 strajkowych dni

Czwarty dzień strajku - mszę świętą dla stoczniowców wspominają ks. Henryk Jankowski, ks.Stanisław Dułak - spowiednik stoczniowców. Stoczniowcy wkopują w ziemię drewniany krzyż, na miejscu którego stanie później Pomnik Pol