18 strajkowych dni

Piętnasty dzień strajku to negocjacje dotyczące wolności słowa. Strajkujących wspierają artyści - do stoczni przybywają aktorzy Teatru Wybrzeże, recytując dla strajkujących wiersze największych polskich poetów.