18 strajkowych dni

Rokowania zawieszono; w Warszawie odbywa się plenum KC PZPR. Plenum wypowiedziało się za podjęciem rokowań przeciw użyciu siły. Doszło do zmian w kierownictwie partii i w rządzie. Ustąpił premier Babiuch, zastąpił go Józef Pińkowski. Odeszło t