13 pierwszych dni

Pamiętnej niedzieli 13 grudnia 1981 roku telewizja nie nadawała programów. Kto włączył radio, dowiadywał się z przemówienia gen. Jaruzelskiego o wprowadzonym stanie wojennym. Pierwszej nocy internowano 3173 osoby, a do 22 grudnia 1981 -