Woronicza 17

W mijającym tygodniu TSUE po raz kolejny nałożył karę finansową na Polskę. Chodzi o niewykonanie lipcowego polecenia TSUE w sprawie zamrożenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak podkreślają eksperci, decyzja ta wykracza poza kom