W pełnym świetle

Ocena i analiza aktualnych wydarzeń oraz politycy od kuchni. Gośćmi Ewy Bugały byli: Karolina Pawliczak (Nowa Lewica) oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Błażej Poboży.