W pełnym świetle

Komisja Europejska zwróciła się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Czy miała do tego prawo? Na ten temat mówią posłowie Jan Mosiński (PiS) i Andrzej Szejna (Nowa Lewica).