W pełnym świetle

Wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego z terenu Federacji Rosyjskiej. Powołał się przy tym na informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Cyberataki były tematem niejawnej części obrad Sejmu, podczas której przedstawiono informację rządu w tej sprawie.

Gośćmi Ewy Bugały są: Marcin Horała (wiceminister infrastruktury) i Maciej Gdula (Lewica).