W pełnym świetle

15 kwietnia Sejm wybrał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego
na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W głosowaniu przepadły kandydatury prawnika Sławomira Patyry i działacza społecznego Piotra Ikonowicza. By Wróblewski mógł objąć urząd rzecznika, jego kandydaturę musi zaakceptować jeszcze Senat. Wróblewski skierował list do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oraz do wszystkich klubów i kół parlamentarnych z prośbą o spotkanie.

Gościem Ewy Bugały jest Bartłomiej Wróblewski.