Studio Wschód

Magazyn przygotowuje zespół: Maria Przełomiec, Bartosz Skiba, Wojciech Tymiński. Cykl omawia tematy polityczne, gospodarcze i społeczne dotyczące wschodnich sąsiadów Polski. Problemy Rosji i byłych republik radzieckich. Ich wpływ na pol