Studio Wschód

W niedzielę w Kazachstanie wybuchły gwałtowne protesty, które były początkowo skierowane przeciwko wzrostowi cen paliw, a potem przybrały charakter polityczny. Podczas demonstracji wykrzykiwano hasła przeciwko poprzedniemu prezydentowi, 81-letniemu Nursułtanowi Nazarbajewowi, od którego według protestujących Kasym-Żomart Tokajew przejął obowiązki szefa państwa tylko formalnie. Kazachskie MSW poinformowało, że w związku z zamieszkami zatrzymano w sumie 3811 osób, 26 uczestników zamieszek „zlikwidowano”, a 26 osób odniosło obrażenia. Jakie będą konsekwencje pacyfikacji kazachskich protestów przy pomocy rosyjskich oddziałów, także dla Ukrainy i przyszłotygodniowych rozmów Moskwy z Zachodem?

Gośćmi programu są dr Muchtar Tajżan, niezależny kazachski polityk i prof. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

W drugiej części o możliwości wstąpienia Finlandii do NATO oraz groźbach Rosji wobec Polski i państw bałtyckich mówi prof. Jakub Godzimirski, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych.