Studio Wschód

Litwa na granicy z Białorusią rozpoczęła budowę ogrodzenia z drutu kolczastego. Ma to powstrzymać nielegalną migrację z tego kierunku, która ostatnio się nasiliła. W tym roku na Litwę z Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się co