Studio Wschód

Rosja kpi sobie z zarzutów wobec jej agresywnych działań stawianych przez państwa europejskie i jednocześnie podejmuje coraz ostrzejsze działania w celu przejęcia całkowitej kontroli na Białorusi. Zbliżenia z Kremlem chcą Niemcy i Francja, cze