Studio Wschód

Mijający tydzień zaczął się mocnym akcentem, czyli nieoczkiwaną rozmową telefoniczną prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Fakt, że doszło do niej z inicjatywy amerykańskiej natychmiast uznano za sukces Władimira Putina. Podkreślono