Studio Wschód

Mijający tydzień zaczął się mocnym akcentem, czyli nieoczkiwaną rozmową telefoniczną prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Fakt, że doszło do niej z inicjatywy amerykańskiej natychmiast uznano za sukces Władimira Putina. Podkreślono, że Moskwa, nie bacząc na jej agresywne działania została potraktowana jak równorzędny partner Waszyngtonu. Jednak dwa dni później Amerykanie wprowadzili kolejne sankcje. Jaką realną wartość ma poparcie Zachodu dla Kijowa i czy może ono powstrzymać działania Rosji przy ukraińskich granicach?

Gośćmi są: Jurij Butusow - redaktor naczelny censor.net, Aleksandr Łosiew -rosyjska Rada ds. Polityki Wojskowej i Obronnej, Matthew Bryza - były ambasador USA, Rada Atlantycka.