Studio Wschód

Ponad cztery tysiące ćwiczeń o różnej skali. Tyle manewrów ma się odbyć w kwietniu na terenie Federacji Rosyjskiej w ramach zapowiedzianego przez ministra obrony sprawdzianu gotowości bojowej sił zbrojnych. Jednocześnie od końca marca t