Studio Wschód

W Mińsku zakończyły się dwudniowe obrady VI Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego, organizowanego przez władze jako „narodowy wiec”, który ma mieć decydującą znaczenie dla przyszłości kraju. Uczestniczyło w nim 2700 osó