Studio Wschód

Piętnasta rocznica powstania koncernu Russia Today, czyli jednego z głównych narzędzi rosyjskiej propagandy. A także co nowego w stosunkach rosyjsko-niemieckich w kontekście kończonego właśnie Nord Stream 2 i przyszłej strategii NATO.

Gośćmi Marii Przełomiec byli: w Berlinie dr Patrick Keller, wiceprezydent Federalnej Akademii Polityki Bezpieczeństwa, w Warszawie Kamil Basaj, prezes Fundacji INFO OPS Polska, eksperta ds. bezpieczeństwa informacyjnego i Wilnie prof. Andrzej Pukszto, litewski historyk, politolog, publicysta i dziennikarz pochodzenia polskiego.