Studio Wschód

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wyjaśnia przyczyny protestów w Polsce, sugerując, że powodem jest sfałszowanie wyborów prezydenckich w Polsce, a nie sprawa kompromisu aborcyjnego. Miało to przenieść zainteresowanie związane z fałszerstwem wyborów na Białorusi. Jednocześnie zapowiedział relokacje wojsk w związku z zewnętrznymi zagrożeniami dla władz w Mińsku. Gośćmi programu są szef Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk i doradca Swiatłany Cichanouskiej Franciszek Wiaczorka.
W związku z wyborami prezydenckimi w Mołdawii Rosja oferuje kolejne 200 mln euro pożyczki, a szef wywiadu Siergiej Naryszkin straszy „kolorową rewolucją” inspirowana przez USA. Sprawę komentuje Vlad Kulmiński, szef młołdawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych