Studio Wschód

Czy rosyjsko turecka konfrontacja militarna w Syrii naprawdę grozi wojną? Jakie zagrożenie stwarza ona dla globalnego bezpieczeństwa? Do czego zmierza nowelizacja rosyjskiej konstytucji, w której ma być zapis o kontynuacji imperium rosyjskiego