Studio Wschód

Tym razem program z Ejszyszek na Litwie. To właśnie tu w pół roku po przyjęciu przez Litwę Aktu Niepodległości część polskich działaczy samorządowych zastanawiała się nad powołaniem nowej autonomicznej republiki, która miałaby pozostać