Studio Wschód

Dziesięć dni przed wyborami na Białorusi zostali aresztowani rosyjscy najemnicy, tzw. grupa wagnerowców. Według władz białoruskich mieli oni za zadanie zdestabilizować sytuację polityczną w państwie. Czy to białorusko-rosyjska próba sił