Studio Wschód

Czy 4 listopada przypieczętowano koniec białoruskiej suwerenności, a także co oznaczają alarmy przy granicach polsko-białoruskiej i ukraińsko-rosyjskiej. Większość komentatorów uważa, że Białoruś znalazła się jedną nogą już w Rosji. W symbolicznym Dniu Jedności Rosjan Rada Najwyższa tzw. Państwa Związkowego przyjęła 28 programów integracyjnych. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyli online przywódcy Rosji i Białorusi – Władimir Putin na Krymie i Aleksandr Łukaszenka w Mińsku. Gośćmi Marii Przełomiec są: Paweł Felgengauer, rosyjski ekspert wojskowy z Moskwy, prof. Hubert Królikowski, ekspert ds. wojskowości, Uniwersytet Jagielloński oraz z Carlise dr John R. Deni, Instytut Studiów Strategicznych, U.S. Army War College.