Studio Wschód

17 kwietnia władze Czech ogłosiły, że czeskie służby bezpieczeństwa mają uzasadnione podejrzenia co do udziału agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w wybuchach w Vrbieticach w 2014 r. Informacja spowodowała wydalenie 18 pracowników ambasady rosyjskiej. Rosja w reakcji nakazała wyjazd 20 Czechom. Europejscy politycy chcą zdecydowanych działań, natomiast biznesmeni nawołują do dobrych stosunków z Moskwą. Czym skończy się dyplomatyczna wojna Rosji z Zachodem?

Gośćmi są: dr Jacek Saryusz-Wolski (Komisja Spraw Zagranicznych PE), Leonid Gozman (Sojusz Sił Prawicowych),
David Stulik (szef działu wschodniego w kremlinwatch.eu).