Studio Wschód

W programie omawiamy bieżące wydarzenia w Rosji, Ukrainie, Białorusi, basenie Morza Bałtyckiego, a także w Azji i na Kaukazie.