Studio Wschód

W programie omawiamy bieżące wydarzenia w Rosji, Ukrainie, Białorusi, basenie Morza Bałtyckiego, a także w Azji i na Kaukazie. Prezentujemy różne punkty widzenia. Politycy i eksperci zapraszani są do studia w Warszawie, ale łączymy się także z tymi przebywającymi w Moskwie, Kijowie, Wilnie, Tbilisi, Baku, Waszyngtonie czy Brukseli. Program przygotowują Maria Przełomiec, Bartosz Skiba i Wojciech Tymiński.