Studio Lwów

FELIETON 1 Raport z obrony Ukrainy To kolejny dzień wojny. Rosjanie szturmują tereny pod Awdijiwką w obwodzie donieckim. Wróg nieznacznie przesunął się do przodu w strefie przemysłowej na południowy wschód od miasta. Ale już na lewym b