Strefa starcia

Najważniejsze tematy polityczne mijającego tygodnia. Dyskutujemy o tym, co najbardziej skupiało uwagę Polaków.