Strefa starcia

Najważniejsze tematy polityczne mijającego tygodnia. Dyskutujemy o tym, co najbardziej skupiało uwagę Polaków. Gośćmi Michała Adamczyka byli: Jan Mosiński (PiS), Andrzej Szejna (Lewica), Hanna Gill-Piątek (Polska 2050), Jacek Ozdoba (Solidarn