Strefa starcia

Najważniejsze tematy polityczne mijającego tygodnia. Dyskutujemy o tym, co najbardziej skupiało uwagę Polaków. Gośćmi Michała Adamczyka byli: Robert Gontarz (PiS), Mariusz Gosek (Solidarna Polska), Konrad Wojnarowski (PSL) oraz politolodzy, T