Sprawa dla reportera

Sprawa mężczyzny skazanego za poinstruowanie syna do wykonywania czynności seksualnych na sobie samym. Jedynym dowodem w sprawie są zeznania kilkulatka. Zdaniem skazanego, sprawa jest wynikiem podstępnej intrygi uknutej przez matkę dziecka, któ