Sprawa dla reportera

W pierwszej części programu podejmiemy sprawę 20-letniego Adama, który nie ma polskiego obywatelstwa ani dowodu osobistego, ponieważ urodził się jako dziecko pozamałżeńskie obywatelki ukraińskiej i nieznanego ojca. Matka porzuciła go w szpital