Sprawa dla reportera

W programie: pierwszy reportaż poruszy sprawę kobiety, która została obarczona winą za rozpad małżeństwa, ponieważ jej byłemu mężowi udało się przekonać sąd, że żona była chorobliwie zazdrosna i regularnie go biła. Ponadto jego pełnomocnik pod