Sprawa dla reportera

W pierwszej części podejmiemy sprawę rolnika, do niedawna właściciela doskonale prosperującego, nagradzanego przez ministra gospodarstwa, który dziś mieszka w dramatycznych warunkach w przyczepie kempingowej, ponieważ został wyrzucony przez żo