Sprawa dla reportera

Program o charakterze społecznym, zajmujący się trudnymi, konfliktowymi sprawami, także nieprawidłowościami w działalności instytucji, firm i ludzi. Program składa się z dwóch części: reportersko - filmowej, w której strona poszkodowana przedstawia swój punkt widzenia i studyjnej, w której pokazane są mechanizmy zjawiska oraz próba rozwiązania i wyjścia z trudnej sytuacji bohaterów.