Sprawa dla reportera

Pierwsza część programu jest poświęcona mieszkańcom wsi sąsiadujących ze Słupskiem, którzy protestują przeciwko włączeniu ich gmin do granic administracyjnych miasta. Zdaniem protestujących, zmiana granic Gminy Słupsk negatywnie wpłynie na wsz