Sprawa dla reportera

(N) Program o charakterze społecznym, zajmujący się trudnymi sprawami oraz nieprawidłowościami w działalności instytucji, firm i ludzi.