Sprawa dla reportera

Pierwszą część poświęcimy tematowi mobbingu w służbach mundurowych. Z prośbą o pomoc i interwencję zgłosiły się byłe strażniczki miejskie, które, jak twierdzą, doznały licznych prześladowań ze strony swoich przełożonych. Kobiety przekonują, że