Sprawa dla reportera

1) Małe przejście graniczne w Zosinie, gdzie ludzie uciekający z Ukrainy przed wojną zwierzyli się ze swoich obaw, traum i niepewnych planów na przyszłość. Z własnej inicjatywy pomoc uchodźcom zaoferowali mieszkańcy przygranicznej wsi Dubienka