Sprawa dla reportera

1) Pani Urszula jest córką właścicielki działki, na której stoczona została walka z okresu powstania listopadowego znana pod nazwą Reduta Ordona. Kobiety chciałyby sprzedać historyczną ziemię, m.in. pod zabudowę developerską, jednak ten teren został wpisany do rejestru zabytków jako miejsce pamięci. Mogą znajdować się na nim szczątki poległych w walce oraz pamiątki po nich, np. guziki. Nasi bohaterowie będący w posiadaniu drogocennej działki, żyją jak ,„biedni milionerzy” – wraz ze schorowaną córką zajmują malutkie mieszkanie w warszawskim bloku.

2) Poruszamy sprawę małżeństwa, którym odebrano jedyne dziecko - synka Dominika. Małżonkowie zostali zbadani przez zespół psychologów, który orzekł, że są dobrymi, przywiązanymi do dziecka rodzicami. Jedynym argumentem, dla którego dziecko zostało przekazane do rodziny zastępczej było trudne środowisko, z którego oboje małżonkowie się wywodzą, ich lekkie upośledzenie intelektualne oraz to, że chłopiec często opuszczał lekcje. Rodzice okazali dokumenty potwierdzające, że dziecko jest przewlekle chore, dlatego nie mogło regularnie chodzić do szkoły. Chłopiec przebywa w rodzinie zastępczej u dziadków macierzystych, którzy sami są schorowanymi, starszymi ludźmi. Rodzice obawiają się, że kolejnym domem dla ich dziecka może być dom dziecka lub niespokrewniona rodzina zastępcza.

3) Pan Grzegorz i jego mama czują się nękani przez swoich sąsiadów roszczących sobie prawo do przechodzenia przez ich teren. Z początku drobne nieporozumienia doprowadziły do poważnych kłótni, interwencji policyjnych, a nawet wyroków sądowych skazujących Grzegorza za utrudnianie sąsiadom korzystania z jego nieruchomości. Jak twierdzi mężczyzna, zawinić mógł notariusz, który w akcie kupna tej ziemi nie zawarł adnotacji, że jest ona obciążona prawem sąsiadów do przejazdu i przechodu. Marzenie o spokojnych życiu w miasteczku, obróciło się niespodziewanie w horror dla obu rodzin.