Sprawa dla reportera

1) Pani Urszula jest córką właścicielki działki, na której stoczona została walka z okresu powstania listopadowego znana pod nazwą Reduta Ordona. Kobiety chciałyby sprzedać historyczną ziemię, m.in. pod zabudowę developerską, jednak ten