Sprawa dla reportera

Program o charakterze społecznym, zajmujący się trudnymi sprawami oraz nieprawidłowościami w działalności instytucji, firm i ludzi.