Sprawa dla reportera

1) Pani Magdalena nie zgadza się z postanowieniem sądu o nakazie powrotu swojej córki do ojca na teren Niemiec na podstawie Konwencji haskiej. Sąd uznał, że doszło do uprowadzenia rodzicielskiego i dziecko powinno wrócić do ojca. 2) Jan