Sprawa dla reportera

1) Jak jedno tylko kliknięcie pozbawiło dorobku życia i sensu życia. Naraziło także na infamię zasłużonych, oddanych chorym ludzi. Małżeństwo lekarzy prowadziło przychodnię i aptekę. Komu zależało na wyeliminowaniu ich z rynku? Być może jest to walka Dawida z Goliatem.

2) W każdej rzeczy końca patrzaj - temu napomnieniu z bajki ezopowej wierni byli bardzo państwo Malinowscy, którzy żyli zgodnie, dostatnio i po bożemu. Do tego stopnia, że dostali na 50-lecie małżeństwa złoty medal. Lecz nie mogli przewidzieć, że darowana synowi ziemia nie będzie nosić syna dłużej, niż ich. Syn zmarł, a synowa zagarnęła ich krwawicę.

3) Rodzice Celinki wysłali do nas list. Dziecko dzielą tylko 3 kilogramy od śmierci. Choruje na SMA. Koszty leku to 9 mln zł. Artyści postanowili pomóc dziecku. Czas nagli...

4) Na koniec o szczęśliwym zakończeniu sprawy państwa Górczyńskich, producentów bielizny, którzy wystawili weksel in blanco, za który później zostali obciążeni niebotycznym długiem, rujnującym im życie.