Sprawa dla reportera

1) Młody mężczyzna uległ śmiertelnemu wypadkowi podczas pracy w betoniarni. Państwowa Inspekcja Pracy, która badała okoliczności tej sprawy, wskazała na liczne uchybienia, m.in. pracownicy nie przeszli odpowiednich szkoleń bhp. Mimo to, postęp