Sprawa dla reportera

1) Sprawa młodego mężczyzny, który popełnił samobójstwo na terenie zakładu pracy. Wdowa po mężczyźnie próbuje dowieść, że w miejscu pracy dochodziło do mobbingu na pracownikach, co mogło być przyczyną targnięcia się na życie jej