Sprawa dla reportera

1) Sprawa rolnika, który podpisał umowę z firmą produkującą maszyny gospodarcze na zakup nowoczesnego wozu paszowego. Jak twierdzi mężczyzna, umowa gwarantowała mu również pomoc w uzyskaniu kredytu na sfinansowanie wozu. Po kilku dniach od zawarcia umowy instytucja finansowa odmówiła rolnikowi udzielenia pożyczki. Skutkowało to naliczeniem kary umownej w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Gospodarstwo rolnika stanęło na skraju bankructwa.
2) Zgłosiła się do nas córka 44-letniej kobiety, która zmarła na skutek rozwarstwienia aorty. Rodzina uważa, że operacja odbyła się zbyt późno – już po śmierci mózgu pacjentki. Córka denatki oskarżyła szpital o błąd medyczny oraz podrobienie dokumentów medycznych. Jednak sąd oddalił powództwo i zasądził od ciężarnej córki zwrot kosztów procesu w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.
3) Historia adoptowanego nastolatka, który przebywa na zmianę w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach zamkniętych, po tym jak sprawiał trudności wychowawcze swoim rodzicom adopcyjnym oraz nauczycielom. Do programu zgłosiły się ciotki i babcia chłopca, ponieważ – jak twierdzą – od pół roku nie mają kontaktu chłopcem, w którego wychowaniu uczestniczyły i którego pokochały.