Sprawa dla reportera

1) Oliwer dwa lata temu, podczas wycieczki szkolnej w parku rozrywki, uległ wypadkowi. Chłopcu grozi amputacja nogi. Przebył kilkanaście operacji i przeszczepów skóry, w ranę wdał się gronkowiec. Na jego leczenie potrzebne są pieniądze,