Sprawa dla reportera

1) Olena i Grzegorz Gajowniczek od kilku lat prowadzą spór o działkę z sąsiadami. W ciągu kilku lat prowadzonych było kilka postępowań, dotyczących zasiedzenia oraz konfliktu sąsiedzkiego. Wszystkie sprawy zostały umorzone. Małżeństwo nie zgadza się z wyrokami sądu.

2) Ania rzekomo chciała popełnić samobójstwo i postrzeliła się z broni swojego znajomego. Obecnie jest osobą niepełnosprawną, przebywa w domu pomocy. Nie dostała żadnego odszkodowania. Na kanwie reportażu przeprowadzimy dyskusję dotycząca dostępu do broni w Polsce.

3) Pani Małgorzata straciła dorobek życia – mieszkanie, ponieważ podpisała niekorzystna umowę kredytową.