Sprawa dla reportera

1) Daniel był w związku małżeńskim z kobietą narodowości ukraińskiej. Obecnie walczy o prawo do opieki nad ich wspólnym synem. W trakcie postępowania rozwodowego kobieta wyjechała z Polski, zabierając ze sobą dziecko i nie informując o tym męż