Sprawa dla reportera

Zajmujemy się sprawą pana Jarosława, który od pół roku nie widuje się ze swoją córką. Mężczyzna podjął próbę podpisania z byłą żoną ugody dotyczącej ustalenia kontaktów z dzieckiem. Sąd odrzucił tę ugodę bez uzasadnienia oraz bez podania propozycji rozwiązania sporu. Sprawa trwa od sześciu miesięcy, dodatkowo komplikuje i przedłuża ją stan epidemii w
Polsce. Tata i dziadkowie czują się odsunięci od wychowywania dziewczynki.
Zdesperowany ojciec próbuje skontaktować się z dzieckiem w każdy możliwy
sposób.

W drugiej części podejmujemy sprawę głuchego mężczyzny, który potrzebuje ok. 10 tys. euro na profesjonalne aparaty słuchowe umożliwiające realizowanie jego największej pasji śpiewu operowego. Nasz bohater jest
synem Polki i Niemca, większą cześć życia spędził za zachodnią granicą. Jak
twierdzi jego matka, urzędy niemieckie odmawiają synowi sfinansowania
aparatów ponieważ nie ma on zawodowego wykształcenia muzycznego.

W trzeciej części przyjrzymy się sprawie Michała. Chłopiec choruje na rzadką
genetyczną chorobę - rdzeniowy zanik mięśni SMA 1. Koszt leczenia lekiem
Zolgensma to ok. 10 mln. zł. W pomoc Michasiowi zaangażowana jest lokalna
społeczność m.in. wójtowie, ksiądz i rolnicy, którzy oddają bele słomy na
zbiórkę pieniężną. Dzięki dobroci Caritasu i udostępnieniu SMS, widzowie
mogą wesprzeć finansowo Michała.